De spoiler award

De symbolische Spoiler Award in de vorm van een rotte tomaat is door het ACC in het leven geroepen voor die klanten, die het creatieve talent binnen de evenementensector onnodig onder druk zetten. Het ACC heeft een reeks richtlijnen opgesteld waaraan klanten zich moeten houden, om een ezonde concurrentie tussen creatieve bureaus te garanderen.

spoiler_award.jpg

New Balls Please ondersteunt het ACC in hun queeste naar een eerlijk pitchproces. We streven ernaar om keer op keer krachtige, sterke en creatieve concepten aan onze klanten te leveren. Toch voelen we de toenemende creatieve druk waaronder onze sector geplaatst wordt, op dezelfde manier als al onze collega's deze voelen. Laat ons onze krachten bundelen om onze klanten te overtuigen zich mee in te zetten voor een positief en constructief pitchproces, om de kwaliteit van onze geleverde services te waarborgen en creativiteit te laten bloeien!